Psychologia społeczna ma w sobie coś z psychologii i socjologii badając, jak działania innych ludzi wpływają na jednostkę Za prekursora psychologii społecznej uważany jest Kurt Lewin
Kontakt z nami

Napisz

Psychologia społeczna to stosunkowa młoda gałąź nauk psychologicznych, której celem jest prowadzenie badań dotyczących dotyczących tego, jaki wpływ na emocje, sposób myślenia i postrzegania rzeczywistości wywierają na nas inni ludzie.

Badając psychologię społeczną można stwierdzić, iż zajmuje się ona obecnie działaniami z 4 głównych obszarów takich jak: obszar społeczno-kulturowy, obszar ewolucyjny, obszar społecznego uczenia się oraz najbardziej rozpowszechniony - obszar społeczno-poznawczy.

Galeria zdjęć:

marketing

promocja

public relations

szkolenia

Badania sprzedażowe

Analizy marketingowe obejmują obiektywne, celowe i systematyczne działania oraz zaprezentowanie informacji wykonywane w sytuacji podjęcia decyzji z zakresu marketingu. W sprawie omawianych badań proces obejmuje kilka faz i elementów, mających aspekt powtarzalny. Systematyczność badań marketingowych oznacza, że powinny być one dobrze zorganizowane i zaplanowane, a także powinny stanowić nierozerwalną część systemu informacji w konretnej firmie. Natomiast obiektywizm oznacza, że w badaniach marketingowych stosowane są wyznaczone reguły i zasady, które wykorzystywane są w gromadzeniu, badaniu i interpretowaniu pozyskanych działań. Dodatkowo obiektywność to takie ustalenie wyników, by nie sugerowały odpowiedzi. Celowość analiz to ich przydatność przy danym problemie i w podejmowaniu właściwych decyzji.

Kolejną z metod badań marketingowych jest mystery shopping. Najczęściej takie badanie polega na tym, że pracownik wybiera się na udawane kupowanie, a swoje spostrzeżenia powiązane z jakością obsługi zapisuje w przygotowanym kwestionariuszu. Ocenie poddawany jest wystrój odwiedzanej placówki, prezentacja produktów no i naturalnie obsługa klienta. Przebadana firma dostaje na końcu raport z kontroli zawierający wyniki końcowe. Sposób ten rzetelnie ocenia proces obsługi klienta. Prezentuje nie zmyślone, lecz realne doświadczenia i sytuacje klientów w badanych punktach sprzedażowych. Badania mystery shopping działają na podstawie Standardów Obsługi Klienta. Jest to zbiór reguł, którymi powinni sugerować się pracownicy w czasie rozmów przeprowadzanych z klientami. Metoda ta bada poziom obsługi klientów.

Jedną z metod zaliczaną w skład mystery shopping jest tak zwany Tajemniczy Klient. Ich nieprawidłowa nazwa to ankieter. Tajemniczy Klient przeprowadza testowe badania, za co otrzymuje honorarium. Zwani są oni testowymi klientami bądź tajemniczym gościem. Ludzie pracujący na pozycji tajemniczego klienta odbywają specjalistyczne szkolenie dotyczące standardu obsługi klientów, by podczas wypełniania swoich zadań mieli świadomość, na co powinni zwrócić szczególną atencję. Zobowiązuje ich to do działań w zgodzie z konkretnymi instrukcjami, a plan powinien być w taki sposób tworzony, aby odzwierciedlał typowe działanie klientów opisywanej firmy.

Aby pracownicy danych firm, którzy kontaktują się z klientami wypadali dobrze podczas spotkania z Tajemniczym Klientem odbywają sprzedażowe szkolenia. Szkolenia tego typu mogą mieć wyjątkowo różnorodną tematykę. Tego rodzaju szkolenia wpływają na poprawę sprzedaży w konkretnej firmie, a jednocześnie na powiększenie jej zysków. Odbyte kursy sprzedażowe mają wpływ na polepszenie współpracy między współpracownikami i na poprawę ich umiejętności i różnych do tej chwili ukrytych kompetencji. Szkolenia sprzedażowe pozwalają szkolić z zakresu technik sprzedażowych i efektywnej prezentacji sprzedażowej, z profesjonalnej obsługi trudnego klienta czy np. skutecznej komunikacji  z klientami. Szkolenia sprzedażowe są szkoleniami miękkimi, a prowadzone są w oparciu o metodologię nauki dorosłych.Dodany przez Mikołaj L., w dniu 14/08/2013


Biznes Dom Ogród Dekoracja wnętrz Marketing Różne Informacje
Copyright © 2008 buytemplates.net. All Rights Reserved. E4.0.3